odysseia.eu

THE STRANGERS

THEATROVICTORIA 2012 – 2013: “THE STRANGERS” – musical performance. Idea/direction: Memi Spyratou. With Anastasia Kapandai, Stavros Niforatos, Nikos Chaldaiakis, Maria Thomas, Pantelis Papageorgiou. Composer Nikos Platanos on the piano. Guest Star: Giota Gianna.