odysseia.eu

LOVE IS..

THEATROVICTORIA 2011 – 2012: “LOVE IS…”: Text/direction/performance: Anatoli Athanasiadou, Marina Polymeri. Sets, Costumes: Alexandros Koboyorgas. Choreography – Movement: Artemis Ignatiou. Music Editor: Constantis Sfetsas. Lighting: Tasos Zafeiropoulos