odysseia.eu

LAST YEAR’S SOUR GRAPES

THEATROVICTORIA 2012: “LAST YEAR’S SOUR GRAPES”: Musical performance conceived and directed by Memi Spyratou. With Anastasia Kapandais, Stavros Niforatos, Nikos Chaldaiakis, Danai Lazopoulou and Pantelis Papageorgiou. Composer Nikos Platanos on the piano.